ptblogueando

domingo, 12 de febrero de 2012

Problemas coa gramática?

         Wordpharmacy (Farmacia de palabras) é un proxecto do escritor e artista danés Morten Søndergaard. 
Son dez envases que simulan o deseño das caixas de medicamentos pero con categorías gramaticais: verbos, nomes, pronomes, artigos, preposicións, adverbios, conxuncións, adxectivos, numerais e interxeccións.